Social Business Model Canvas KplusV

Speciaal voor sociaal ondernemers is er een Social Business Model Canvas ontwikkeld door KplusV dat tevens wordt gebruikt als rode draad voor het stimuleringsprogramma. Het verschil met het gebruikelijke canvasmodel is dat wordt bekeken welke maatschappelijke impact wordt gecreëerd en wie hiervoor wil bijdrage. (verdienmodel). Daarnaast is deze versie uitgebreider en meer toegespitst op het specifieke sociale ondernemen dan vele andere canvasmodellen.


Copyright 2018 - KplusV