Groei van sociaal ondernemers zichtbaar op het slotevent van Move2Social Rotterdam

Op donderdag 15 november presenteerden 13 enthousiaste sociaal ondernemers hun businessplannen tijdens het pitchevent dat plaatsvond bij de Rabobank in Rotterdam. Gedurende drie maanden hebben de ondernemers hard gewerkt aan het business plan voor hun sociale onderneming. Met als finale inspirerende pitches voor een grote groep belangstellenden en netwerkpartners, waaronder mogelijke financiers.

Maakotheek, Barbarossa Bay, PA Research, Seedz, Flowers and Sours, Madein4Havens, Bee Serious, TROEP-COUP, Young UP, Community & VoedselSurplus, Thuishulp Rotterdam, BlueRoof en Super Family namen deel aan het programma en presenteerden hun initiatieven om op een ondernemende manier maatschappelijke impact te realiseren in en rondom Rotterdam. De doelen van de ondernemingen gingen over het creëren van werkgelegenheid voor mensen die al geruime tijd aan de kant staan. Over het telen van resistente bijen. Over het omzetten van reststromen binnen de afvalwaterzuivering tot substraat op groene daken. Over gezin- en onderwijsondersteuning voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornissen. En over nog zo veel meer.

De avond eindigde met een sprankelende netwerk borrel waarin mooie nieuwe contacten werden gelegd tussen de deelnemers en belangstellenden. Een succesvolle afsluiting van Move2Social Rotterdam! Als je meer wilt weten over de deelnemers van Move2Social Rotterdam, kijk dan op www.move2socialrotterdam.nl.


Copyright 2018 - KplusV