De deelnemers van Move2Social Rotterdam (5/7)

Van links naar rechts: Rob (Maakotheek), Suzanne (Maakotheek) en Ebami (Madein4Havens)

Elke week interviewen wij een aantal deelnemers aan Move2Social Rotterdam om hen voor te stellen. Deze week een interview met Rob en Suzanne van Maakotheek (eerder gesubsidieerd door Citylab010) en Ebami van Madein4Havens.

Move2Social Rotterdam is een groeiprogramma voor sociaal ondernemers dat medio september 2018 is gestart. Het programma bestaat uit tien workshops en vijf expertsessies, waarin de sociaal ondernemer zijn/haar businessplan naar een hoger plan tilt. De modules worden ingevuld door Rotterdamse experts op het gebied van de verschillende delen van een businessplan. Denk aan financiering, marketing en communicatie. Donderdag 11 oktober volgden de deelnemers aan Move2Social Rotterdam een workshop van de gemeente Rotterdam omtrent het onderwerp ‘zakendoen met de gemeente Rotterdam’. ’s Middag gingen de ondernemers met elkaar en andere sociaal ondernemers in gesprek onder leiding van Noorderwind.

Wat doet jouw bedrijf?

Ebami: ” Made in 4Havens biedt kleine creatieve designers, productontwerpers en makers uit de regio Rotterdam, ruimte, machines en productiepersoneel met een afstand tot de arbeidsmarkt op 2000m2 in het hart van het Makers District van Rotterdam.

Bij Move2Social word het businessmodel van leer-werkopleidingen verder uitgewerkt. Het doel is om Rotterdammers uit de bijstand naar werk in de maakindustrie te begeleiden. Door creatieve pioniers in een gebied in transitie te ondersteunen bij de groei van hun productie en werkgelegenheid te realiseren voor lokale werkzoekenden, bereikt Madein4Havens inclusieve gebiedsontwikkeling in het Makers District van Rotterdam.”

Rob en Suzanne: ” Voor de banen van de toekomst weten we nog niet precies welke vaardigheden vereist zijn. Wat we wel weten is dat creativiteit, probleemoplossend vermogen en digitale geletterdheid belangrijker zullen worden. Veel problemen zullen vakoverstijgend worden. Scholen zijn hier nog niet (voldoende) op ingericht.

Maakotheek wil creativiteit van kinderen verbinden aan technologie om zo bij te dragen aan kennisconstructie in plaats van kennisoverdracht. Kinderen leren door te doen en daarmee een positief-kritische houding tegenover techniek te ontwikkelen. Dát is wat de maatschappij in de ogen van Maakotheek straks vooral nodig gaat hebben.

Ons doel is om wetenschap en techniek op school leuker te maken. Om leerlingen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren klaar maken voor een toekomst die technischer is en die vraagt om 21e-eeuwse vaardigheden. Dit om scholen te ontzorgen door keuzes eenvoudiger en weloverwogen te helpen maken. En om kwaliteit en continuïteit te borgen.

We bereiken de leerlingen door scholen (leraren) te ondersteunen en faciliteren met de alles-in-één Maakboxen. Deze verhuren we aan scholen in het basisonderwijs. In deze boxen (technische leskisten) zitten niet alleen alle materialen om technieklessen te geven, maar ook voorbeeldlessen voor de leerkrachten. Leerkrachten worden zo opgeleid om alle benodigde kennis en vaardigheden aan te bieden bínnen en in verbinding mét het curriculum van de school. Het gebruik van een Maakbox op en door school borgt daarmee de overdracht van technische kennis en de daarbij verbonden vaardigheden voor langere termijn..”

Wat was de belangrijkste les van vandaag?

Rob en Suzanne: ” De belangrijkste les die we leren is dat je als onderneming met enkele tools nog veel bewuster bezig kan zijn met de ontwikkeling van je bedrijf. Wij werken veel vanuit intuïtie en dat is heel waardevol, maar soms helpt het om van te voren meetpunten vast te stellen of succesfactoren te benoemen.

Zo hebben we veel aan de tools die Noorderwind ons aangereikt heeft: de klantpersona kaart om je doelgroep écht in beeld te brengen, de customer journey om die reis écht eens helemaal uit te werken in plaats van te denken: “dat weet ik wel ongeveer…”. Het bewust werken met de Build-measure-learn-cyclus helpt ons heel bewust en gecontroleerd ontwikkelstappen te zetten.

We zijn ook heel erg blij met de coaching die we van, de ons toegewezen, coach Jan Pons, krijgen. Hij stelt de goede vragen, zet ons aan het denken en daagt ons uit ver vooruit te kijken naar een punt waarvan we eerst alleen maar dromden, maar dat nu echt bereikbaar lijkt te worden.”

Ebami: “Belangrijkste les was dat er bij de Gemeente Rotterdam ook een online loket bestaat via het werkgevers servicepunt waar ondernemingen met leer-werkopleidingen voor kleine groepen inwoners in de bijstand terecht kunnen voor een aanbesteding. Daarnaast was een belangrijke les dat het van belang is om tot goede, transparante en gelijkwaardige samenwerkingen te komen en een gedegen overeenkomsten aan te gaan met de betrokken partners en medewerkers.”

Wat zou je andere ondernemers aanraden op basis van wat je vandaag geleerd hebt?

Ebami: “Voordat je start met jouw onderneming zo vroeg mogelijk duidelijk krijgen welke vergunningen en verzekeringen en bedrijfsvorm plus samenwerkingspartners het beste passen bij jouw onderneming zodat je een goede afweging kunt maken wat er gedurende de start van je onderneming ten minste nodig is om verwachtingen van stakeholders te kunnen managen en ondernemersrisico’s te kunnen verminderen.

Rob en Suzanne: “Zorg er voor dat je je netwerk betrekt bij wat je aan het doen bent. Vraag feedback, vraag tips en wees niet bang om je daarbij kwetsbaar op te stellen. Het uitruilen van uren: jij doet iets voor mij en ik doe iets voor jou is daarbij een super fijn middel. Tot slot: maak gebruik van de hulpmiddelen, tools, modellen die er al zijn en dwíng jezelf deze écht in te vullen en te gebruiken.”


Copyright 2018 - KplusV