De deelnemers van Move2Social Rotterdam (4/7)

Elke week interviewen wij een aantal deelnemers aan Move2Social Rotterdam om hen voor te stellen. Deze week een interview met Jip van P.A. Research en Kitty van Super Family (eerder geholpen door CityLab010).

Move2Social Rotterdam is een groeiprogramma voor sociaal ondernemers dat medio september 2018 is gestart. Het programma bestaat uit tien workshops en vijf expertsessies, waarin de sociaal ondernemer zijn/haar businessplan naar een hoger plan tilt. De modules worden ingevuld door Rotterdamse experts op het gebied van de verschillende delen van een businessplan. Denk aan financiering, marketing en communicatie. Donderdag 4 oktober volgden de deelnemers aan Move2Social Rotterdam een workshop van Collin Crowdfund over crowdfund en van de Rabobank over financiering. ’s Middag kwam team en organisatie aan de orde, onder begeleiding van het Erasmus Centre of Entrepreneurship (ECE).

Wat doet jouw bedrijf?

Jip: “De activiteiten van het P·A research richten zich de afgelopen twee jaar op stedelijke transities en hoe deze als hefboom kunnen dienen voor duurzame, inclusieve stedelijke ontwikkeling. Dat doen we op een abstract niveau in studies over bijvoorbeeld klimaatadaptieve maatregelen voor gemeentes, maar ook concreet met een project als Zon in de Stad. Hier proberen we zo veel mogelijk Rotterdammers warm te laten lopen voor zonne-energie.

Van huis uit zijn architecten en dus kunnen we als geen ander schakelen tussen grote lijnen van een transitieopgave en de alledaagse belevingswereld van bewoners, ondernemers, ambtenaren en andere stakeholders rondom een plek in de stad. Aan de hand van  ontwerp kijken we hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Het ontwerp is nooit een doel op zich maar dient als een middel dat een vernieuwend inzicht openbaart. Een mensgerichte ontwerpbenadering vergroot de oplossingsruimte.

Wij geloven dat alles begint door te doen. In stedelijke transitieopgave blijven vaak hangen in abstracte rapporten en beleidstaal, terwijl het gaat om mensen in de stad. In elk project, of het nu gaat om een gebouw of buurt, een workshop of een onderzoek, motiveren we ons zelf en anderen om gewoon te beginnen. Ga naar buiten praat met mensen, pak een pen een schets of organiseer een experiment – bijvoorbeeld met VR-prototyping.

Op dit moment, werken in projecten die we zelf veelal zelf geïnitieerd hebben, samen met allerlei partners en collega ontwerpers. Dat doen we op basis van subsidies. Wij zijn klaar voor een verduurzamingsslag. Move2Social kwam als geroepen. Het geeft ons de juiste kennis en middelen om los te breken van onze huidige patronen en onze propositie verder te ontwikkelen.”

Kitty: “Super Family biedt opvoedingsondersteuning, onderwijsbegeleiding en activiteiten voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een TOS is een stoornis waarbij taal anders wordt verwerkt in het hoofd. Denk aan dat je een basiscursus in een nieuwe taal heb gekregen en vervolgens met deze kennis het land gaat bezoeken. Wat je dan ervaart, dat is ook wat veel kinderen met een TOS ervaren. Zo’n zeven procent van de kinderen heeft een TOS, dat zijn er meer dan kinderen met Autisme.

Wij ondersteunen deze kinderen, het hele gezin en docenten wanneer de ontwikkeling niet vanzelf gaat en er vragen open blijven. Dit doen wij door middel van onze eigen unieke ‘Superheldenmethode’ en bijbehorende game-app waarin we niet de beperkingen van deze stoornis centraal zetten, maar juist zijn of haar superkrachten (talenten) benadrukken. Vanuit deze positieve benadering bereiken we gemakkelijker de intrinsieke motivatie waardoor het leren van onder andere taal veel makkelijker gaat en de potentie wordt benut.

Daarnaast bieden we ook ouders, docenten, scholen, en professionals die in het werkveld met kinderen te maken hebben workshops en trainingen om hun eigen kwaliteiten beter te leren kennen en in te zetten. Binnen deze trainingen zetten wij taalontwikkelingsstoornissen centraal omdat wij zien dat de kennis er helaas nog niet voldoende is, maar ouders, docenten en professionals een hele belangrijke sleutel zijn in de ontwikkelingsbegeleiding van deze kinderen. Wanneer zij deze kennis bezitten en toepassen, kunnen ze dit in een breder veld inzetten zodat zij niet alleen het beste uit zichzelf, maar ook uit hun kinderen halen.”

Wat was de belangrijkste les van vandaag?

Kitty: “Mijn belangrijkste les van vandaag was dat er altijd mogelijkheden zijn om je bedrijf te laten groeien, of je nu investeerders zoekt om dat te realiseren of jouw eigen kwaliteiten inzet. Ook leerde ik mijzelf beter kennen omdat de kennis die wij tot nu toe verkregen hebben, vandaag optimaal werd toegepast. Dit gaf mij zelfvertrouwen in het proces om mijn bedrijf te laten groeien tot waar ik zie dat het kan zijn. Ik ben er nu dan ook echt klaar voor!”.

Jip: “Het leuke van het werk dat we doen, is dat het altijd samen is met anderen. Het is belangrijk om dan een goed teamgevoel te creëren. Vandaag hebben we stil gestaan bij allerlei methodes om met je team aan de slag te gaan. Als sociaal ondernemer heb je een bepaalde naïviteit: je staat onbezonnen achter je missie. Dat volhouden en delen met de mensen met wie je werkt, kan in de praktijk soms lastig zijn. Ik denk dat ik vanmiddag een paar nieuwe tools heb gekregen omdat beter vol te houden. Vanochtend kregen we een inzicht in de denkwereld van financiers. Een waardevolle les voor elke bedrijf dat wil groeien.”

Wat zou je andere ondernemers aanraden op basis van wat je vandaag geleerd hebt?

Jip: “Vergeet niet dat je je werk zo moet inrichten dat iedereen er lol aan heeft. Dat zowel persoonlijke doelen als de doelen van je bedrijf gehaald worden. Als het team groeit, groei jij ook!

Kitty: “Blijf jezelf vooral ontwikkelen, durf (f)vouten te maken en wees bereid om te leren. Ondernemen doe je niet alleen. Sta open voor jouw omgeving, kijk wat er gebeurt, luister naar wat er wordt gezegd of wat er juist niet wordt gezegd en zie wat je kunt leren en hoe jij daarop positief kan reageren.”

 

 


Copyright 2018 - KplusV